BARCELONAVISIÓ promoció estiu 2012Peces promocionals per al portal audiovisual barcelonavisio.com. Es va utilitzar el signe de la marca i es van crear composicions amb diversos elements fent referència a aquest. La primera fou la construcció de les lletres “BV” de 2 metres d’alçada amb objectes reals. Els objectes escollits feien referència a la ciutat de Barcelona durant l’estiu, a l’audiovisual i la quotidianitat. Es va crear una careta pels vídeos del portal i material imprès: pòsters i postals.

Àmbits d'intervenció: Disseny | Vídeo