LABORATORIODisseny de la imatge corporativa i peces promocionals de Laboratorio Escuela, l’escola d’expressió corporal dramàtica de Barcelona.

Àmbits d'intervenció: Disseny | Imatge corporativa