INTERACTIU MUSEU HUIDOBRO


Disseny d’aplicació interactiva per al museu Vicente Huidobro. Aquest museu està situat a les rodalies de Santiago, Xile. Huidobro va viure a París a principis del segle XX. Degut a que la corrent artística Art Nouveau es desenvolupava a França en aquells temps, l’estètica de l’aplicació referencia aquest moment històric i contextualitza visualment a l’usuari.

Àmbits d'intervenció: Disseny