FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER


Imatge corporativa de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals i línia editorial per a les seves publicacions. Aquesta entitat és un espai d’estudi, recerca i promoció del coneixement sobre l’àmbit del govern local i les comunitats autònomes.


Per tant, el seu treball es plasma amb diverses col·leccions de publicacions, entre d’altres àmbits.

Àmbits d'intervenció: Disseny | Imatge corporativa