BARCELONAVISIÓ concepte gràfic 2012Peces promocionals per al portal audiovisual barcelonavisio.com. Es va utilitzar el signe de la marca i es van crear composicions amb diversos elements fent referència a aquest. En aquest cas el concepte BV es defineix per mitjà d’un món creat a partir d’il·lustracions que componen la forma de les lletres i que, al mateix temps, també defineixen el que és la ciutat de Barcelona: una ciutat amb una intensa vida urbana, immersa en el mar i fortament lligada a la tecnologia.

Àmbits d'intervenció: Animació Gràfica | Disseny