App COMICSFY


Disseny d’interface per a aplicació App.
Comicsfy és una eina de venda i subscripció de còmics per a dispositius. En el disseny es cerca ressaltar el fort contingut visual dels còmics per a generar una interface elegant i subtil, però amb un toc poderós en al textura.

Àmbits d'intervenció: Disseny | Web